INDOMASTER TAI CHI

Balans en Persoonlijke groei

https://indomaster.nl

 

 

Over CHI

Over 'CHI" ;
In het voedsel, in het zonlicht, in de lucht, in het water, kortom
overal, is een substantie of beginsel te vinden waaraan alle
activiteit, energie en levenskracht ontleend worden.
Dit levensbeginsel noemen de Chinezen 'CHI' , en betekent 'ABSOLUTE ENERGIE".
Alle energie en kracht wordt aan dit beginsel ontleend of, nog beter
gezegd, alles is een bijzondere manifestatie van dit beginsel.
Je kan het beschouwen als het actieve levensbeginsel, oftewel, de levenskracht.
Het wordt gevonden in alle levensvormen, van de amoebe af tot aan de
mens, van de meest elementaire vormen van plantenleven tot de hoogste
vorm van dierlijk leven.
"CHI" doordringt alles, het wordt gevonden in alle dingen die leven
hebben en omdat de taichi filosofie leert dat er leven is in alle
dingen, in elk atoom, ook in de schijnbare levenloosheid van sommige
dingen, deze zijn slechts een lagere graad van manifestatie, kortom;
de "CHI" doordringt alles en is overal.
"CHI" moet niet verward worden met onze 'spirit', het deel van de
goddelijke geest in elke ziel, rondom welke zich stof en kracht
verzamelen.
'CHI' is alleen een vorm van energie die door onze spirit in zijn
stoffelijke manifestatie wordt gebruikt.
Wanneer onze spirit het lichaam verlaat gehoorzaamt de 'CHI" alleen
aan de bevelen van de afzonderlijke atomen of atoomgroepen die het
lichaam vormen en daar het lichaam uiteenvalt en opgelost wordt in
zijn oorspronkelijke elementen neemt elk atoom voldoende 'CHI' tot
zich om het in staat te stellen nieuwe combinaties te vormen, terwijl
het ongebruikte 'CHI" teruggaat naar de grote voorraadschuur waar het
vandaan kwam.
Met onze spirit als bestuurder bestaat er samenhang en de atomen van
het lichaam worden bij-eengehouden door de Wilskracht van onze Spirit.
'CHI' is de naam waarmee een universeel beginsel wordt aangegeven, het
wezen van elke beweging, krachtb of energie geopenbaard als
zwaartekracht, electriciteit, de omwenteling van de planeten en elke
vorm van leven, van de hoogste tot de laagste.
Je kan het de ziel noemen van kracht en energie in al haar vormen.
'CHI" is in alle stoffelijke vormen en toch is het geen stof.
Het zit in de lucht, maar het is niet de lucht.
Het zit in ons voedsel en toch is het niet hetzelfde als als de
vitaminen in het voedsel.
Het zit in het water wat wij drinken en toch zit het niet in 1 van de
scheikundige bestanddelen die het water uitmaken.
Het zit in het zonlicht en toch is het niet de hitte of de zonnestralen.
"CHI" is de 'energie' in al deze dingen, terwijl de dingen er slechts
de dragers van zijn.
De mens is in staat het uit de lucht, het voedsel, het water en
zonlicht te halen en het tot voordeel in eigen organisme om te zetten.
Echter, "CHI" vervult de grote wet van de natuur en het vermogen van
de mens om er een gedeelte aan te onttrekken is slechts een bijkomende
omstandigheid.
"CHI" zou evengoed bestaan ook als de mens niet bestond.
"CHI" is het grote beginsel in alle stoffelijke vormen en toch is het geen stof.
Dierlijk en plantaardig leven ademen de "CHI" in met de lucht, en toch
zouden zij, als de lucht geen "CHI" bevat, sterven ook al worden zij
gevuld met lucht.
Bij gewone ademhaling absorberen en onttrekken wij een normale
hoeveelheid "CHI" uit de lucht, maar door de specifieke ademhaling in
de taichi oefening worden wij in staat gesteld een grotere hoeveelheid
"CHI" te absorberen , welke wordt opgeslagen in onze zenuwcentra om te
worden gebruikt als het nodig is.
Wij kunnen "CHI" opzamelen zoals een accumulator electriciteit opzamelt.
De vele krachten die worden toegeschreven aan gevorderde taichi
meesters zijn voor een groot deel verschuldigd aan hun kennis van dit
feit en hun bewust gebruik van deze opgezamelde "CHI".
Als je aan "CHI" denkt alszijnde het ACTIEVE BEGINSEL van wat wij
levenskracht noemen, dan zal je in staat zijn om
jezelf een duidelijkere voorstelling te vormen van de belangrijke rol
die het in ons leven vervult.

Elke gedachte, elke handeling, elke inspanning van de wilskracht, elke
beweging van een spier verbruikt een zekere hoeveelheid van wat ze
hier zenuwkracht noemen, wat echter in werkelijkheid een vorm van
"CHI" is.
Om een spier te bewegen, zenden de hersenen een prikkel langs de
zenuwen, de spier trekt zich samen en een hoeveelheid "CHI" is
verbruikt.
Als je bedenkt dat de grootste hoeveelheid "CHI" wat een mens nodig
heeft tot hem komt via de inge-ademde lucht wordt het grote belang van
een goede ademhaling duidelijk.

Drie schatten van de mens... Ching, "CHI" en Shen.
Respectievelijk;
1. Ching oftewel; de scheppingskracht welke de mens in zich draagt,
bij geboorte krijgt ieder mens een bepaalde hoeveelheid
'scheppingskracht' met zich mee.
In deze scheppingskracht zit enorm krachtige "CHI" opgeslagen, bedenk
dat de kracht waarmee het universum is geschapen dezelfde kracht is
als de scheppingskracht in ons opgeslagen.

2 "CHI" ... Absolute energie .

3. Shen..onze spirit, de goddelijke geest in onze ziele-lichaam.


Staan:
Door te leren staan en te ontspannen, met kalme ademhaling, komen alle
atomen van het lichaam in dezelfde trilling.
Als dit gebeurt kan de "CHI" er makkelijk doorheen stromen , zonder obstructie.
Oude emoties, negatieve gedachten etc.. veroorzaken dis-harmonie in de
trilling van het lichaam.
De beginstand van taichi is per uitstek geschikt om te leren zinken,
los te laten.
Het gevoel van "CHI" in de ruggegraat is een gevolg van correct staan.
Door correct te staan gaat de vitale lymfe-vloeistof krachtiger
stromen, door de ruggegraat heen, deze lymfe vloeistof wordt zelfs
krachtiger aangestuurd door de "CHI" en de "CHI" op haar beurt weer
door de aandacht gekoppeld aan een mentaal beeld.
Dus wat je voelt is een goede circulatie van vloeistof, aangestuurd door "CHI"

De grote circulatie... hier voel je de circulatie door armen en
benen gaan, de circulatie van vitale vloeistof aangestuurd door "CHI".

De CHI BAL... de tantien is als het ware de grote graanschuur van
"CHI", hierin verzamelt "CHI' zich om vandaaruit naar elk deel van het
lichaam te worden gestuurd m.b.v onze wilskracht, aandacht gekoppeld
aan een mentaal beeld.


. Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen
Aanmelding - Contact

indomaster.taichi@gmail.com

Tai Chi Den Haag, Rijswijk

Verwijder Stress,Voorkom Burnout

Jouw Tai Chi Leraar

Indomaster Tai Chi leraar

Wat kan ik jou leren?

Welke Tai Chi past bij jou?

Een Tai chi school uitkiezen

Hoe vind je een goede Taichi leraar?

Cheng Man Ching

Fighting Skill

Cheng Man Ching Vorm

Cheng Man Ching quotes

Gezondheid

stress

Lymphatic-system

Yang Family

Yang Masters

Wing Chun

Indomaster Wing Chun

Thai Connectie Wing Chun

BruceLee LongBeach

Tai Chi Science

Founder TaiChi

Power of 5 minutes taichi

How to train Tai Chi

Tai chi &God of karate

Bruce Lee's first student

Pushing Hands

Science in Martial Art

Masters- Links

MindPower

Tai Chi Foundation

Chi, Ki Power

Zhan Zhuang

Taichi Startpagina

Taichi.2 link.be
2Link

 
Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen