INDOMASTER
Taichi & Chikung Den Haag

tai chi vorm en zelfverdediging

https://indomaster.nl


 

Translate this page: From English to Dutch | From Dutch to English

 

 

Over CHI

Over 'CHI" ;
In het voedsel, in het zonlicht, in de lucht, in het water, kortom
overal, is een substantie of beginsel te vinden waaraan alle
activiteit, energie en levenskracht ontleend worden.
Dit levensbeginsel noemen de Chinezen 'CHI' , en betekent 'ABSOLUTE ENERGIE".
Alle energie en kracht wordt aan dit beginsel ontleend of, nog beter
gezegd, alles is een bijzondere manifestatie van dit beginsel.
Je kan het beschouwen als het actieve levensbeginsel, oftewel, de levenskracht.
Het wordt gevonden in alle levensvormen, van de amoebe af tot aan de
mens, van de meest elementaire vormen van plantenleven tot de hoogste
vorm van dierlijk leven.
"CHI" doordringt alles, het wordt gevonden in alle dingen die leven
hebben en omdat de taichi filosofie leert dat er leven is in alle
dingen, in elk atoom, ook in de schijnbare levenloosheid van sommige
dingen, deze zijn slechts een lagere graad van manifestatie, kortom;
de "CHI" doordringt alles en is overal.
"CHI" moet niet verward worden met onze 'spirit', het deel van de
goddelijke geest in elke ziel, rondom welke zich stof en kracht
verzamelen.
'CHI' is alleen een vorm van energie die door onze spirit in zijn
stoffelijke manifestatie wordt gebruikt.
Wanneer onze spirit het lichaam verlaat gehoorzaamt de 'CHI" alleen
aan de bevelen van de afzonderlijke atomen of atoomgroepen die het
lichaam vormen en daar het lichaam uiteenvalt en opgelost wordt in
zijn oorspronkelijke elementen neemt elk atoom voldoende 'CHI' tot
zich om het in staat te stellen nieuwe combinaties te vormen, terwijl
het ongebruikte 'CHI" teruggaat naar de grote voorraadschuur waar het
vandaan kwam.
Met onze spirit als bestuurder bestaat er samenhang en de atomen van
het lichaam worden bij-eengehouden door de Wilskracht van onze Spirit.
'CHI' is de naam waarmee een universeel beginsel wordt aangegeven, het
wezen van elke beweging, krachtb of energie geopenbaard als
zwaartekracht, electriciteit, de omwenteling van de planeten en elke
vorm van leven, van de hoogste tot de laagste.
Je kan het de ziel noemen van kracht en energie in al haar vormen.
'CHI" is in alle stoffelijke vormen en toch is het geen stof.
Het zit in de lucht, maar het is niet de lucht.
Het zit in ons voedsel en toch is het niet hetzelfde als als de
vitaminen in het voedsel.
Het zit in het water wat wij drinken en toch zit het niet in 1 van de
scheikundige bestanddelen die het water uitmaken.
Het zit in het zonlicht en toch is het niet de hitte of de zonnestralen.
"CHI" is de 'energie' in al deze dingen, terwijl de dingen er slechts
de dragers van zijn.
De mens is in staat het uit de lucht, het voedsel, het water en
zonlicht te halen en het tot voordeel in eigen organisme om te zetten.
Echter, "CHI" vervult de grote wet van de natuur en het vermogen van
de mens om er een gedeelte aan te onttrekken is slechts een bijkomende
omstandigheid.
"CHI" zou evengoed bestaan ook als de mens niet bestond.
"CHI" is het grote beginsel in alle stoffelijke vormen en toch is het geen stof.
Dierlijk en plantaardig leven ademen de "CHI" in met de lucht, en toch
zouden zij, als de lucht geen "CHI" bevat, sterven ook al worden zij
gevuld met lucht.
Bij gewone ademhaling absorberen en onttrekken wij een normale
hoeveelheid "CHI" uit de lucht, maar door de specifieke ademhaling in
de taichi oefening worden wij in staat gesteld een grotere hoeveelheid
"CHI" te absorberen , welke wordt opgeslagen in onze zenuwcentra om te
worden gebruikt als het nodig is.
Wij kunnen "CHI" opzamelen zoals een accumulator electriciteit opzamelt.
De vele krachten die worden toegeschreven aan gevorderde taichi
meesters zijn voor een groot deel verschuldigd aan hun kennis van dit
feit en hun bewust gebruik van deze opgezamelde "CHI".
Als je aan "CHI" denkt alszijnde het ACTIEVE BEGINSEL van wat wij
levenskracht noemen, dan zal je in staat zijn om
jezelf een duidelijkere voorstelling te vormen van de belangrijke rol
die het in ons leven vervult.

Elke gedachte, elke handeling, elke inspanning van de wilskracht, elke
beweging van een spier verbruikt een zekere hoeveelheid van wat ze
hier zenuwkracht noemen, wat echter in werkelijkheid een vorm van
"CHI" is.
Om een spier te bewegen, zenden de hersenen een prikkel langs de
zenuwen, de spier trekt zich samen en een hoeveelheid "CHI" is
verbruikt.
Als je bedenkt dat de grootste hoeveelheid "CHI" wat een mens nodig
heeft tot hem komt via de inge-ademde lucht wordt het grote belang van
een goede ademhaling duidelijk.

Drie schatten van de mens... Ching, "CHI" en Shen.
Respectievelijk;
1. Ching oftewel; de scheppingskracht welke de mens in zich draagt,
bij geboorte krijgt ieder mens een bepaalde hoeveelheid
'scheppingskracht' met zich mee.
In deze scheppingskracht zit enorm krachtige "CHI" opgeslagen, bedenk
dat de kracht waarmee het universum is geschapen dezelfde kracht is
als de scheppingskracht in ons opgeslagen.

2 "CHI" ... Absolute energie .

3. Shen..onze spirit, de goddelijke geest in onze ziele-lichaam.


Staan:
Door te leren staan en te ontspannen, met kalme ademhaling, komen alle
atomen van het lichaam in dezelfde trilling.
Als dit gebeurt kan de "CHI" er makkelijk doorheen stromen , zonder obstructie.
Oude emoties, negatieve gedachten etc.. veroorzaken dis-harmonie in de
trilling van het lichaam.
De beginstand van taichi is per uitstek geschikt om te leren zinken,
los te laten.
Het gevoel van "CHI" in de ruggegraat is een gevolg van correct staan.
Door correct te staan gaat de vitale lymfe-vloeistof krachtiger
stromen, door de ruggegraat heen, deze lymfe vloeistof wordt zelfs
krachtiger aangestuurd door de "CHI" en de "CHI" op haar beurt weer
door de aandacht gekoppeld aan een mentaal beeld.
Dus wat je voelt is een goede circulatie van vloeistof, aangestuurd door "CHI"

De grote circulatie... hier voel je de circulatie door armen en
benen gaan, de circulatie van vitale vloeistof aangestuurd door "CHI".

De CHI BAL... de tantien is als het ware de grote graanschuur van
"CHI", hierin verzamelt "CHI' zich om vandaaruit naar elk deel van het
lichaam te worden gestuurd m.b.v onze wilskracht, aandacht gekoppeld
aan een mentaal beeld.indomaster.taichi@gmail.com

Doorlopende Aanmelding/info Taichi en Chi kung lessen


taichi den haag


© indomaster

. Tai Chi Les Den Haag en Delft

Info taichi les :
indomaster.taichi@gmail.com
Taichi Info
Wat is Tai Chi ?
Welke Taichi School?
Verschil tussen Taichi en Fitness?
Veel voorkomende vragen
Wat is ChiKung?
Wat is zelfverdediging in Taichi?
Taichi en WingChun
Tai Chi structuur
Cheng Man Ching stijl
Tai Chi & Lou Reed
Words of experience
taichi tui shou
Yang stijl masters
Taichichuan practice
Geschiedenis Yang Tai Chi
"Eye Usage" Yang Tai Chi
Wing Chun
Wing Chun stijlen
Wing Chun & Thaiboxing
Taichi gedichten + quotes
Taichi Quotes
Indomaster Taichi gedichten (new)
Taichi principes; Yang Chen Fu
Taichi startpagina-verzamelgids
taichi startpagina
taichi verzamelgids
taichi.2 link.be
China startpagina
Taichi gezondheidseffecten
Taichi the ultimate exercise
Taichi health benefits
Taichi voor ouderen
Taichi tegen stress
Taichi and the God of Karate
Taichi & the God of karate
Reflexzonetherapie
Massage info
Kuntao
Kuntau info
 

Wat is Chi kung,Qigong,Ki, Chi?

wat  is meditatie ? Hoe moet je mediteren?


Wat is Nei Kung?

Wat is de Tao Te Ching?


Search Query


tai chi den haag en omgeving