TAI CHI CHUAN

Mindfull Relaxation

https://indomaster.nl

 

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi Chuan :

Verwijdert Stress en voorkomt burn-out zodat Balans,Energie en Gezondheid worden hersteld.Wat is tai chi chuan ?Tai chi chuan dat ook wel wordt gespeld als 'taijiquan', is een eeuwenoude Chinese vechtkunst die is geworteld in de Chinese taoistische filosofie, die duizenden jaren teruggaat.
Tai chi chuan is ontstaan als vechtkunst, maar doordat het doordrongen is van oosterse filsofieen wordt het ook gezien als een weg naar zelfontplooiing.
De kern van tai chi is de oudste filosofische en religieuze traditie van China, het taoisme.

Het taoisme is in wezen geen religie, maar een manier om de wereld te leren begrijpen en te snappen hoe wij daar deel van uitmaken.
Het kijkt naar de patronen van de natuur en stelt vast hoe die verband houden met het hele universum.

Het taoisme stelt: hoe meer we onszelf voegen naar de patronen van de natuur en meegaan op de getijdenstroom van het universum, hoe meer rust we zullen ervaren en hoe sterker we zullen worden - omdat we dichter bij onze bron en haar energie staan.
Hoewel tai chi begint als een fysieke oefening, wordt het dus ook een metafysische oefening.

Tai chi vormt een geconcentreerde kalme mentale houding en een solide fysieke houding.
Met tai chi kan men blessures voorkomen omdat de spieren, botten en gewrichten zo worden ingezet dat de beoefenaar altijd een gunstige houding aanneemt terwijl hij kwade krachten, negatieve inwendige gedachten en energieen neutraliseert.

Als je tai chi toepassingen voor de vechtkunst wilt leren, moet je eerst inzicht krijgen in de basisprincipes van structuur en energie en hoe die van toepassing zijn op een betere gezondheid.
Als je lichaam niet sterk en soepel is, is een gevechtssituatie wel het laatste waarin je terecht wilt komen - dat zal zeker leiden tot meer blessures.
Wat heb je eraan om 101 gevechtstoepassingen te leren als je je daarna moet voortbewegen op krukken of in een rolstoel omdat je gewrichten erdoor beschadigd zijn geraakt ?

Aan de andere kant, als het concept vechtkunst je tegenstaat, onthoud dan dat hoe pacifistisch je ook bent, je lichaam en geest altijd bedreigd kunnen worden.
Hoe wil je ze beschermen?
Wie vormen die bedreiging?
Nou, gewoon de alledaagse beslommeringen van het leven.
De constante stress van het leven - de frustaties, de eisen, andermans boosheden en grieven en onze eigen hinderende gedachten en inwendige strijd eisen zowel mentaal als fysiek hun tol.
Zelfs als je niet van plan bent te leren vechten kun je jezelf een plezier doen en de machtige filosofie en wijsheden die opgeslagen liggen in tai chi gebruiken ter bescherming van je grootste bezit - je levensenergie.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Is tai chi chuan hetzelfde als taijiquan?Dit zijn twee veelgebruikte manieren om de Chinese karakters om te zetten in ons Latijnse alfabet.
Beide termen betekenen precies hetzelfde.
Hoe je het ook schrijft, de juiste uitspraak is in beide gevallen ' tai tjie tsjwenn'.

Het menselijk lichaam en denken zoekt voordurend naar balans.In chemisch opzicht bekeken is het lichaam altijd bezig met het in balans brengen van de zuren en basen, de hoeveelheid water in je lichaam, je temperatuur, je hormoongehaltes, de werking van agonisten en protagonisten onder de spieren.

Ook mentaal en energetisch heb je behoefte aan balans:
teveel prikkels geeft stress, te weinig leidt tot verveling:
de behoefte om geliefd te worden wordt in balans gebracht met de behoefte om liefde te geven.
Het taoisme ziet dit alles als het samenspel van yin en yang ( Taoisten zeggen dat yin en yang samen de ' moeder van alle dingen in het universum' zijn), en tai chi is een methodologie om die balans teweeg te brengen.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Tai chi chuan maakt je op een effectieve manier fit en gezond en is bezig om in rap tempo een superster op het gebied van de integratieve en holistische geneeskunst te worden.Zelfs de hoogst aangeschreven medische opleidingen en instellingen, die meestal sceptisch en conservatief zijn, zijn vol lof over tai chi.

In een publicatie, The health benefits of tai chi, uit 2009 van de Harvard University Medical School zijn de volgende resultaten naar voren gekomen dat tai chi kan leiden tot een verbeterde spierkracht, flexibiliteit, balans en aerobe conditie, maar ook tot het behoud van botdichtheid bij vrouwen na de menopauze en het verlagen van de bloeddruk.

Bovendien zou het de levenskwaliteit en het functioneren van mensen met artritis, hartkwalen, en de ziekte van Parkinson kunnen verbeteren.
In China zijn nog veel meer studies gedaan naar een groot scala van gezondheidsproblemen die kunnen verbeteren door het beoefenen van tai chi chuan.

De meeste laten een duidelijke verbetering zien na slechts drie maanden consistent beoefenen van tai chi op een correcte manier onder begeleiding van een tai chi leraar die de bewegingen van tai chi correct en duidelijk kan demonstreren en uitleggen voor de leerling zodat deze daar de essentie uit kan halen.

Training voor de geest.Tai chi trekt ook steeds meer de aandacht van onderzoekers op het gebied van psychische gezondheid.
Een artikel dat in het Journal of Alternative and Complementary Medicine verscheen, noemt bewijzen van hoe tai chi kan helpen bij psychologische problemen.

In het artikel werd gesteld dat tai chi een effectieve behandeling kan zijn voor posttraumatische stressstoornissen bij slachtoffers van marteling en getraumatiseerde vluchtelingen.
De taoistische invloed van tai chi leert iemand om dingen los te laten en te ontspannen in uitdagende situaties.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Training voor het lichaam.Veel intensieve sporten en vechtsporten , zullen op termijn tot slijtage leiden in het lichaam van de beoefenaar, maar de Chinezen hebben ontdekt dat het omgekeerde geldt voor tai chi chuan.
Hoe vaker mensen tai chi beoefenden, hoe sterker ze leken te worden.
Oude blessures herstelden en beoefenaars werden naarmate ze ouder werden leniger en flexibeler in plaats van zwakker en zieker.

Dat leidde tot een toename aan populariteit van tai chi in China - een land waar zelfzorg en natuurlijke behandelingen tegen ziektes hoog in het vaandel staan.
Doordat tai chi het complete lichaam alsook de geest traint, is het een zeer effectieve en efficiente manier om het algemeen welzijn te verbeteren.

Kijk naar uw tai chi leraar, is hij/zij al in de 50 jaar of ouder en nog flexibel, krachtig , gezond en in staat om de duwende en trekkende krachten van een veel jonger persoon te kunnen absorberen en herleiden zonder enige moeite ?
Dat is een duidelijk voorbeeld en levend bewijs hoe tai chi beoefening iemand krachtiger en gezonder maakt naarmate de leeftijd vordert.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

De Pharmaceutische IndustrieDe afgelopen eeuw heeft de westerse gezondheidszorg een enorme progressie gemaakt vanwege de betrouwbaarheid door talloze wetenschappelijke onderzoeken.
Maar , de geschiedenis heeft bewezen dat een langdurige monopolie leidt tot een machtspositie welke rust op een kleine groep mensen, in dit geval de westerse pharmaceutische industrie.

De pharmaceutische industrie hebben vele gepatenteerde medicijnen ontwikkelt om chronische ziektes onder controle te houden in plaats van deze volledig te genezen.
Goedkope, effectieve behandelingen welke niet gepatenteerd kunnen worden zijn opzij gezet en zelfs tegengewerkt omdat deze methodes niet in een verdien/winst model kunnen worden omgezet.

Medische Taichi, Taichi voor gezondheid, mits goed onderwezen door leraren welke de Taichi eigen hebben gemaakt in lichaam en geest door vele jaren zelftraining, kan gezondheid weer opbouwen door positieve veranderingen in levensstijl.
Tai chi kan mensen helpen om een leven te leiden met weinig tot geen medische drugs welke het leven continue controleren zodat op oude respectabele leeftijd iemand vredig en waardig kan overlijden zonder iemand tot last te hoeven wezen.

Als vele mensen dit zouden kunnen doen zullen de medische kosten zo laag zijn dat de maatschappij/mensen worden bevrijdt van de enorme financiele druk welke het vele medicijn gebruik met zich mee brengt.
Zo kan een maatschappij weer gezond worden gemaakt door de mensen/bevolking zelf en niet door uitsluitend de pharmaceutische industrie welke alleen interesse hebben in een verdienmodel ten koste van de mensen.

Stress belemmert de natuurlijke voorwaartse beweging in het leven.Door Tai Chi be-oefening ontwikkel je 'Mindfull Relaxation' en leer je te 'Voelen' waar de Oorzaak van Stress zit zodat je het kan Verwijderen en Oplossen.

De tai chi beoefenaar leert:
*Altijd het beste van elke situatie te maken terwijl je fysiek en mentaal in balans blijft.
*Jezelf te leren kennen in alle krachten maar ook zwakheden.
*Jezelf te verbeteren in gezondheid (fysiek,mentaal en spiritueel) stap voor stap.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Geschiedenis van Yang stijl Tai chi chuanDe geschiedenis van Yang Tai Chi Chuan is begonnen bij

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Yang Lu Chan (1799 - 1872), een getalenteerde martial artist, heeft Tai chi geleerd van de Chen Family.
Yang Lu Chan was een bodyguard van de imperiale familieleden uit de Qing dynastie.
Yang Lu Chan won elk gevecht, en hij had tijdens zijn werk als bodyguard vele gevechten.
Hij had de gave ontwikkelt (Shentong) om van te voren te kunnen voelen waar en hoe de aanval op hem afkwam.
Na zijn dood kreeg zijn zoon, Yang Shao Hou (1862-1930) ook Ban Hou genoemd, niet zijn baan als bodyguard.
Hij moest toen in zijn levensonderhoud voorzien als Taichi leraar.

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


De demonstratie van het wegduwen en ontwortelen van zijn trainingspartners is door hem ontwikkelt om erkend te worden als een kungfu meester.
Omdat hij zijn imperiale studenten niet wilde bezeren tijdens deze demonstraties trainde hij Wang Yongquan (1904-1987) , een expert in manchurian worstelen en zeer vaardig in valbreek technieken.
Als demonstratie partner moest Wang volledig worden geinstrueerd hoe hij de momentum kracht dramatisch kon vermeerderen van Yang Shao Hou zodat hij tijdens de push demonstratie in de lucht werd geduwd,volledig ontworteld.
Deze techniek is ontworpen voor demonstratie doeleinden en vergt volledige medewerking van de demonstratie partner.

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


De demonstratie partner werd door Yang Shou Hou vaak zeer hard op de grond gegooid, Wang Yong Quan kon goed valbreken en met relatief weinig blessures kon hij de rol als demonstratiepartner op zich nemen.
Echter, Wang Yong Quan heeft een hoge prijs moeten betalen als demonstatie partner van Yang Shou Hou.
Op oude leeftijd kon Grootmeester Wang Yong Quan niet meer lopen, dit als gevolg van het vele vallen op zijn rug als demonstratie partner van Yang Shou Hou.
Stress fracturen, haarlijn fractuurtjes, bijna niet zichtbaar over een zeer lange periode van training door het vele vallen, niet op matten zoals bij judo, maar op de grond, welke zich telkens vermenigvuldigen kunnen leiden tot een serieuse verwonding aan de ruggegraat.

Wang Yong Quan is een groot taichi meester geworden die alle geheimen van Yang Taichi had geleerd omdat hij een demonstratie partner was van Yang Shou Hou.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


De neef van Yang Shou Hou , Yang Chen Fu leerde pas Taichi na het overlijden van zijn grootvader Yang Lu Chan.
Zijn oom Yang Shou Hou en zijn vader Yang Jian Hou waren toen al erg oud.
Yang Chen Fu is volledig auto didact , en heeft alle geheimen van Tai Chi zichzelf aangeleerd door eigenstudie.
Dit omdat hij geen taichi wilde leren op de harde manier door tijdens demonstraties keihard op de grond te worden gegooid met alle blessures die erbij kwamen.

Yang Chen Fu noemde zijn Taichi 'Da Jia' oftewel het grote framewerk.
Geaccentueerd door diep en groot voetenwerk, grote circulaire arm en hand bewegingen en grote strekkingen.

Yang Chen Fu Tai chi is over de hele wereld bekend geworden met zijn '108 lange vorm' vanwege de grote positieve gezondheidseffecten die het teweeg kan brengen.

Onthoud !Onthoud ook dat tai chi, hoewel het werkt met de fysieke krachten van en op je lichaam, wel degelijk een kunst is.
Kunst leent zich voor oneindige creativiteit, kwaliteit en resultaten.

Je kan tai chi gebruiken als toegangspoort voor fysieke, mentale en spirituele zelfontplooiing.
Begin met wat je kunt begrijpen en ga van daaruit verder.
Dat is de ware betekenis van een kunst van lichaam en geest.

En als je zelfbewustzijn en fysieke ontwikkeling toenemen, komen vanzelf de juiste kansen, lessen en leermeesters op pad.
Een tai chi leraar moet een breed en zeer stevig draagvlak hebben om tai chi door te kunnen geven.
Deze kan alleen maar ontwikkelt worden door vele uren dagelijks, vele jaren lang zelf de vorm, structuur van tai chi te hebben be oefend zonder ophouden en deze blijvend te doen.
Het resultaat zal zich kenbaar maken in het lichaam en geest van de tai chi leraar; sterk, soepel, gezond, geen innerlijke onbalansen.
En deze tot op hoge leeftijd te blijven behouden wat een uniek kenmerk is van tai chi.

Het proces van tai chi chuan is deels afhankelijk van het vertrouwen in jezelf en de mogelijkheden van je lichaam.
Mischien voel je eerst niets of loop je te hard van stapel.
Dat zijn gewoon de yin en yang die in jou naar een balans zoeken.
Heb geduld en laat het gebeuren.
Als je de basis bestudeert, zullen de patronen vanzelf duidelijk worden, mischien binnen een paar weken, mischien binnen een paar maanden.
Tijd doet er niet toe.
Het komt 'vanzelf'.

Laat het proces van tai chi geen belastende taak zijn: laat het zoiets zijn als tuinieren.
Als je de aarde hebt bewerkt en de zaadjes hebt geplant, duurt het een paar weken voor er iets gebeurt.
En sommige dingen ontwikkelen zich sneller dan andere.

Toch verandert de tuin voortdurend, en de tuinier verandert mee.
Maak een mooie tuin voor jezelf.
Zorg er geduldig, tevreden maar consequent voor.

Als de tijd daar is, zul je kunnen oogsten en erdoor gevoed worden.
Tai chi is een niet ophoudend proces van groei en bloei.

De schoonheid en liefde welke in tai chi zitten maken dat je de tai chi bewegingen dagelijks wilt doen, je ziet het niet meer als 'trainen' , maar de liefde ervoor 'laat' het je als het ware doen.

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen


Tai Chi is vloeiend en ongrijpbaar als water, krachtig en explosief als een bliksemflits, mooi en zacht als de blauwe lucht.

Maar het mooiste van Tai Chi is dat jij het kan leren!

Stuur mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Send mail for info private lessons

Tai Chi Chuan practice:

Will remove Stress, prevents burn-out for restoring Balance,Energy and Health.Stress blocks the natural forward movement in daily life.

With Taichi training you will develop 'Mindfull Relaxation' and learn to 'Feel' the culprit of all stress and will remove it out of your system.

Tai Chi is like the fluidity of water, explosive as lightning thunder, beautifull and soft like the blue sky.

But the most beautifull about Taichi is that you can learn it !

© indomaster

Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen
Aanmelding-Contact

Mail voor info les/prive les;
....indomaster.taichi@gmail.com
Mail for info private lesson


TaiChi DenHaag,Rijswijk

Verwijder Stress,Voorkom Burnout/Remove stress and prevent Burn-Out

Tai Chi Chuan

taichi teacher/leraar

Tai Chi school

Welke Tai Chi past bij jou?/How can taichi fit your individual needs and wants.

taichi blog

tai chi artikelen

Taichi Startpagina

Taichi.2 link.be
2Link