INDOMASTER TAI CHI

Balans en persoonlijke groei

https://indomaster.nl

 

Info les/prive les
indomaster.taichi@gmail.com

 Ongrijpbaar, mooi en krachtig

Tai chi is vloeiend en ongrijpbaar als water,
krachtig en explosief als een bliksemflits,
mooi en zacht als de blauwe lucht,
maar het mooiste van Tai Chi is dat jij het kan leren.

vasthouden zonder te grijpen

Grijp de staart van de mus
bekende technieken uit
de taichi vorm
grijpen
zonder
vast te houden
en de staart van de mus
zal van jou zijn

taichi

Is Taichi niet datgene wat
iedereen
probeert te scheiden
vanaf geboorte?
Beweging en stilte
Stilte en Beweging
Hard en Zacht
Zacht en Hard
Langzaam en Snel
Snel en Langzaam
Is Taiji niet datgene
waarnaar wij moeten
terugkeren?
naar de
1

moment zonder tijd

Aanval is verdediging, verdediging is aanval en aanval is geen aanval en verdediging is geen verdediging.

"Handel op intuitief gevoel, alles in 1 moment "

Moment without time

Attack is defence, defence is attack and attacking and defending doesn't exist.

"Act on instinct, all in one moment"

gedachtenkracht

een kracht zonder weerga
uiterst zacht
verpakt in
liefde

Dansen in de wind

Gecoordineerde aanval,
voorspelbaar veilig,
als een dans.
Een allesvernietigende storm,
onheilspellend,
leer om te dansen met tegenwind.....

Dancing with the winds

Preplanned attacking move
safe and beautifull,
like a dance.
Howling hurricane,
dangerous,
learn to dance with all winds....

kung chia

Een vorm is alleen maar een vorm
een middel, een methode
gebruik het
onderzoek het
totdat het helemaal van jou is
gooi het daarna weg

A form is just a form
a method
use it,
feel it
smell it
eat it
'till its completely yours
and then
spit it out and throw it away...


13 houdingen

13 houdingen
als water
zacht en hard

thirteen methods

thirteen methods
like water
soft and hard


zeven vuisten

Zeven vuisten wisselen elkaar af
voet,knie,heup
hand,elleboog,schouder
met het hoofd als laatste oplossing

seven fists

seven fists changing
foot, knee, hip
hand elbow, shoulder
head is final solution


geweldloos

Je hebt al gewonnen
waarom zou je vechten?

non-violence

You have allready won
why should you fight?


reflex

De visser heeft beet
hij voelt de vis toehappen
en reageert automatisch
met het ophalen van zijn hengel

reflex

The fisherman feels the fish
biting
his hand reacts without trying


precies op tijd

De zon komt op, precies op tijd
de wind waait, op het juiste moment
Onze hand beweegt net zo natuurlijk

exactly on time

The sun is rising
exactly on time
The wind is blowing
exactly on time
Our hand is moving
naturally, on time


haikungfu-sister

Guide through life inspires
the world is now within reach


emotie

Gebruik emotie in de vorm
Zonder kruit, geen kogel
Als je schiet, blijf kalm
Anders mis je het doel

emotion

Using emotion
without hate
without bullets
When you shoot your calmness
stay peacefull


geen verspilling

Wanneer heb je kracht nodig?
Op het moment van contact
Geen moment eerder
Geen moment later

no spilling

When do you need force?
At the moment on contact
No moment soon
or later


moeiteloos

Als een vis zo snel kan zijn, moeiteloos
en een kat zo geduldig kan wachten, moeiteloos
waarom hebben wij mensen er dan
zoveel moeite mee?

without effort

if a fish can be so quick, without effort
and a cat be so patience, effortless
why should we, humans,
use so much effort


kracht

De kracht achter de hand
is de voet
is de grond

power flow

The power behind the hand
is the foot
is the ground


simplicity

Techniek zo ingewikkeld
onbruikbaar
Techniek zo simpel
bruikbaar
Leven zo ingewikkeld
zo kwetsbaar
Leven zo simpel
zo vitaal

simplicity

Technique, so complicated
impractical
Technique, so simpel
practical
Life, so complicated
fragile
Life, so simpel
strong


de vorm

108 bewegingen
zijn eigenlijk
1 beweging

the form

108 movements
in reality
one movement


langzaam is snel

Wil je snel zijn?
Zorg dan eerst dat je langzaam bent
Alleen langzaam bewegen is niet genoeg
Langzaam met begrip voor snelheid
ontwikkelt dynamische ontspanning.

slow is quick

You want to be fast?
be slow first
with mind
moving the hand


niet handelen

Val niet aan als je wordt aangevallen
laat de tegenstander tegen jouw
structuur aanbotsen met zijn kwetsbare punten.
Handel door niet te handelen,
het hele lichaam is een vuist
Jouw geweer staat al op scherp
Het bewustzijn loopt voorop in
deze ontspannen wandeling

doing nothing

Don't attack, when attacked
let your opponent bump
against your structure
Act without doing nothing
Your whole body is One fist
The mind is far ahead
on this peacefull road


vechten zonder strijd

Beweeg uit je midden
Handen zijn ondergeschikt
Het commandocentrum
is sterk gemotiveerd
Het gevecht is al gewonnen
zonder te vechten

fighting without battle

Move from your center
Hands are listening
Your mind is leading
The fight is allready won
without fighting at all


klevende handen

Klevende handen zonder te kleven
Vergeet het doel niet te bereiken
klevende handen teveel
en het doel gaat aan je voorbij

sticky hands

Sticky hands
without sticking
Don't forget the goal
where your mind is reaching for
too much sticking and following
and your chances are gone


verspilde energie

Elke beweging zonder intentie
is verspilde energie
Er zijn veel valkuilen
om energie te verspillen
Lopen zonder aandacht
en je valt erin
zonder dat je het merkt..

spoiled energy

every movement without intention
is spoiled energy
there are many traps
to loose your energy
Walking without mind
and you will fall
without even noticing it...


opening

Volg.......
Kleef......
Zoek de opening.....
Gebruik de opening.....
Maar open eerst je eigen denken

opening

follow
stick
search for the opening
use the opening,
but open up first
yourself


investeren in verlies

ademen zonder te ademen
bewegen zonder te bewegen
vechten zonder te vechten

investment in loss

breathing without breathing
moving without moving
fighting without fighting


zeven vuisten

Zeven vuisten
Dichtbij, ver weg
Altijd een vuist
Alle zeven zijn 1

seven fists

seven fists
close, faraway
always a fist
all seven are
one


yin-yan

Zacht in hard...
verscholen zo diep
een zoektocht zonder einde....

yin-yan

Soft in hard
hidden
so deep
a journey without end


schokbreker

Hoe goed je ook bent;
je zal altijd een keer geraakt worden
Training volgens de correcte methode
maakt je lichaam tot een 'schokbreker'
capabel genoeg om klappen op te vangen
Maar kan je een klap emotioneel ook absorberen?
Maak je emoties tot een schokbreker
Hoe dit te doen?
Ontspan;Het is alles of niets

shockabsorber

No matter how good you are
You can always be hit
Can you make your mind
like a sponge
absorbing
defeat
as an illusion?


meesterschap

bekijk de bliksemflits in de lucht
plotseling, uit het niets
zie de kat springen
plotseling, heel gewoon
met timing, zo precies
met kracht, zo gracieus
en.............bekijk jezelf

mastery

look at the thunder
in the sky
suddenly
see the cat jumping
with lightning speed
so beautifull
with timing and grace
and....
observe yourself


meegeven

Een veer
gedragen door de wind
zachtjes
met vastberadenheid
Is meegeven
niet DAT
zonder te MOETEN
meegeven?

no resistance

like a feather
carried by the wind
softly
mindfull
Is no-resistance
just flowing
without knowing?
so naturally as a feather
on the wind


written by _Indomaster_


© indomaster
Tai Chi instructeur Den Haag en Rijswijk, betaalbaar, gezond en ontspannen taichi prive lessen
C O N T A C T
TaiChi Den Haag-Rijswijk

indomaster.taichi@gmail.comHomepage/Voorpagina

Indomaster TaiChi


Taichi Philosophy

Master Po: On Evil


Master Po: The Lotus Pond


Chi kung

BA DUAN JIN OEFENING

Indomaster Tai Chi

Indomaster taichi teacher/leraar

Wat kan je hier leren?

Taichi voor iedereen die gezondheid zoekt !

Indomaster taichi blog

tai chi artikelen

Taichi Startpagina

Taichi.2 link.be
2Link