INDOMASTER
Taichi & Chikung Den Haag

tai chi vorm en zelfverdediging

https://indomaster.nl


 

Translate this page: From English to Dutch | From Dutch to English

 

 

Tao Te Ching

Tekstfragment van de Tao Te Ching
Tekstfragment van de Tao Te Ching

Het boek Tao Te Ching is samen met hetBoek van Veranderingen (I Ching) een van de belangrijkste geschriften van het taosme, dat naast het confucianisme en boeddhisme een van de grote drie Chinese filosofien is.
Het boek stamt uit de 6e eeuw v. Chr.
De teksten zijn eerst mondeling overgeleverd en rond 300 voor Christus opgeschreven.
Alhoewel het niet duidelijk is of het werk afkomstig is van n of meerdere auteurs, wordt Laozi ('meester Lao' of 'oude meester') meestal beschouwd als de schrijver.

Tekst

De Tao Te Ching is een bundel van 81 korte teksten, die zowel ontologisch als ethische aspecten van het leven behandelen.
Net als bijvoorbeeld de Bijbel bespreekt het hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe men in het leven "juist" handelt.
Het eerste hoofdstuk begint met het woord Tao dat 'de Weg' betekent, het tweede hoofdstuk met Te dat 'deugd, dapperheid, integriteit' betekent, vandaar de titel Tao Te Ching: 'Boek van Tao en Te', ook vaak vertaald als 'Het boek van de Weg en de Deugd' of een variant daarop.
Centraal staan in de Tao Te Ching 'het volgen van de Tao' en Wu wei, het niet ingrijpen, het loslaten', dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan.
In de vertaling van John Willemsens begint de Tao Te Ching als volgt:
Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao,
want de namen die wij noemen, zijn geen eeuwige namen.
Hemel en Aarde zijn naamloos geboren;
noemen is enkel de moeder der dingen.
Wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie;
wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante.
De twee zijn in wezen hetzelfde;
pas dan krijgen ze elk een eigen naam.
We zouden beide een mysterie kunnen noemen
en nog geheimzinniger is de poort aller mysterin.

De Tao Te Tjing van Lao-Tse, vertaling John Willemsens, 1990/1999

Commentaren

Twee belangrijke commentaren op de Tao Te Ching zijn het commentaar van Wang Bi en dat van Heshanggong.
Het commentaar van Wang Bi is het meest nagevolgd.
Wang Bi legt de Daodejing uit als een handleiding voor vorsten. Het commentaar van Heshanggong ('de heer aan de bovenloop van de Rivier') is veel ouder, en minder gangbaar. Heshanggong legt de Tao Te Ching heel anders uit dan Wang Bi, namelijk niet als een handleiding om een land te besturen, maar als een handleiding over hoe het lichaam te besturen, en zo onsterfelijk te worden.

Vertalingen

De Tao Te Ching is waarschijnlijk het meest vertaalde boek ter wereld, er bestaan zelfs meer vertalingen van dan van de Bijbel.
Niet alle vertalingen zijn echter even correct.
Veel hangt ook van de interpretatie af.
Dit kan erg moeilijk zijn.
Zie hieronder een voorbeeld hiervan.

Kalligrafie Louk Dubois
Kalligrafie Louk Dubois

Hier links staan de eerste zes Chinese karakters van de Tao Te Ching.
Van boven naar beneden zijn dat:
dao------ke--------dao-------fei----------chang-------dao
(weg) (kunnen) (weg) (niet zijn) (bestendig) (weg)
Veel vertalingen luiden: "De Tao die begaan kan worden, is niet de eeuwige Tao."
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een eeuwig 'ontologisch' Tao en een 'gemanifesteerd' Tao.
Ofwel hier in deze wereld kan men het "echte", eeuwige "Tao" niet onder woorden brengen, kennen of begaan naar de aard ervan.
Het Tao wordt dan niet een gewone weg, een weg die je kan gaan of volgen, maar een symbool voor iets dat niet onder woorden gebracht kan worden: vandaar dat "Tao" dan onvertaald blijft.
Er zijn ook opvattingen dat dit onderscheid niet gemaakt behoort te worden. (bijvoorbeeld door Prof. Dr. J.J.L. Duyvendak, zie zijn vertaling van 1942) In dat geval wordt zo'n vertaling meer letterlijk en van een geheel andere interpretatie, ongeveer zo:
De weg die als juiste weg beschouwd wordt, is geen bestendige weg.
Een interpretatie, "In deze wereld kan je nergens zeker van zijn", ligt dan voor de hand.
Dit geeft aan hoe moeilijk de vertaling van de Tao Te Ching is.
Elke vertaling weerspiegelt tot op zekere hoogte de opvattingen van de vertaler, daarom is het aanbevelingswaardig meerdere vertalingen te lezen.

Recente Nederlandse vertaling:

Laozi: Daodejing (opnieuw vert. uit het Chinees naar de oudere tekstversie met commentaar van Heshanggong door B.J. Mansvelt Beck), Utrecht: Servire, 2002,ISBN 90-215-3773-7


indomaster.taichi@gmail.com

Doorlopende Aanmelding/info Taichi en Chikung lessen, gratis proefles


taichi den haag


indomaster

. Tai Chi Les Den Haag en Delft

Info taichi les :
indomaster.taichi@gmail.com
Taichi Info
Wat is Tai Chi ?
Welke Taichi School?
Verschil tussen Taichi en Fitness?
Veel voorkomende vragen
Wat is ChiKung?
Wat is zelfverdediging in Taichi?
Taichi en WingChun
Tai Chi structuur
Cheng Man Ching stijl
Tai Chi & Lou Reed
Words of experience
taichi tui shou
Yang stijl masters
Taichichuan practice
Geschiedenis Yang Tai Chi
"Eye Usage" Yang Tai Chi
Wing Chun
Wing Chun stijlen
Wing Chun & Thaiboxing
Taichi gedichten + quotes
Taichi Quotes
Indomaster Taichi gedichten (new)
Taichi principes; Yang Chen Fu
Taichi startpagina-verzamelgids
taichi startpagina
taichi verzamelgids
taichi.2 link.be
China startpagina
Taichi gezondheidseffecten
Taichi the ultimate exercise
Taichi health benefits
Taichi voor ouderen
Taichi tegen stress
Taichi and the God of Karate
Taichi & the God of karate
Reflexzonetherapie
Massage info
Kuntao
Kuntau info
 

Wat is Chi kung,Qigong,Ki, Chi?

wat  is meditatie ? Hoe moet je mediteren?


Wat is Nei Kung?

Wat is de Tao Te Ching?


Search Query


tai chi den haag en omgeving